stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

O nas słów kilka

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem budynkami, lokalami użytkowymi i mieszkalnymi będącymi własnością gminy.

W firmie zatrudniamy licencjonowanych zarządców. Oferujemy pełny zakres usług administracyjnych. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę.

więcej


Ochrona Danych Osobowych

w ZLiBK

więcej


Olsztyn, 14.11.2023 r.

Program "Ciepłe Mieszkanie": wypełnij ankietę

Zmiany w rządowym programie, którego najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, aby samorząd Olsztyna mógł przystąpić do przedsięwzięcia...

 

więcej
 

Olsztyn, 11.10.2023 r.

Aktualizacja - Ogłoszenie

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami w nocy, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych uprzejmie informuje, że włączenie  dostawy ciepła do budynków stanowiących 100% własność Gminy Olsztyn nastąpi już w dniu 11.10.2023 r.
 
Zakład Lokali i Budynków Komunalnym w Olsztynie uprzejmie informuje, że włączenie dostawy ciepła do budynków stanowiących 100 % własność Gminy Olsztyn nastąpi od dnia 16.10.2023 r. Ewentualna zmiana terminu dostawy ciepła może nastąpić przy nagłej zmianie warunków pogodowych. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej
 

Olsztyn, 15.09.2023 r.

Ogłoszenie

W związku z unieważnieniem przetargów (z uwagi na brak ofert) na wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odczytów wodomierzy w lokalach położonych w budynkach stanowiących 100 % własność Gminy Olsztyn, uprzejmie informuję, że odczyty zostaną przeprowadzone z końcem IV kwartału 2023r., a rozliczenie pobranych zaliczek na poczet dostawy wody zimnej i ciepłej, odprowadzenia ścieków oraz ewentualnych niedoborów nastąpi za okres półroczny.

więcej

 


Olsztyn, 23.01.2023 r.

UWAGA!

od 01.02.2023

NASTĄPI ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH

w tym do wpłat należności za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

Proszę zapoznać się z powyższą informacją klikając po prawej stronie wiadomości na więcej

więcej

 


 

Olsztyn, 08.11.2022 r.

Ogłoszenie

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie informuje, że dysponuje jeszcze detektorami tlenku węgla, które w związku z trwającym sezonem grzewczym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa najemcom są jeszcze do wydania w siedzibie Zakładu przy ul.: Cicha 5 w Olsztynie,

pok. 106 w godz. 07:30-15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 89 526-28-33.


 

Olsztyn, 26.09.2022 r.

Podpisz petycję, poprzyj park przemysłowy!

Wywalczmy dla naszego miasta pieniądze, niezbędne do jego dalszego rozwoju z Rządowego Funduszu Polski Ład. Uzyskanie 250 milionów złotych przy wkładzie własnym gminy na poziomie 5 mln złotych pozwoliłoby uzbroić w niezbędne...

więcej


 

Olsztyn, 17.09.2022 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Telefony dyżurne i alarmowe służb konserwacyjnych obsługujących budynki stanowiące mienie Gminy Olsztyn administrowane przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

Usterki i awarie w dni powszednie od godz. 15:30 oraz w dni świąteczne należy zgłaszać pod numer Pogotowia Technicznego:

573 080 669 


 

UWAGA

Olsztyn, 5.03.2021 r.

Dot. wydanych warunków montażu wodomierzy

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na terenie naszego kraju informuję, że w przypadku montażu nowych wodomierzy w lokalach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych będą honorowane protokoły montażu wodomierzy sporządzone przez firmy wykonujące ww. prace. Protokoły winny zawierać: datę montażu, pieczątkę i podpis wykonawcy, numery i stany nowych wodomierzy oraz numery i stany zdemontowanych liczników.

Dyrektor ZLiBK


Olsztyn, 26.01.2021 r.

Informacja, w sprawie dopłaty do czynszu

Uprzejmie informuję, że od 5 stycznia 2021r. istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dopłata do czynszu, o której mowa, przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. 

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu, spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wniosek składa się do 31 marca 2021r.,

w Centrum Informacji MOPS w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 61 A

codziennie w godzinach  7:30 - 15:00 poprzez pozostawienie czytelnie wypełnionej
i zakopertowanej korespondencji (z dopiskiem Dział Dodatków Mieszkaniowych
i Stypendiów
) w wystawionej urnie przed salą obsługi.

 

Wniosek może być złożony tylko raz.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „z dopłatą do czynszu”,

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14 marca 2020r. a najemca posiadał przyznany dodatek mieszkaniowy,

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą, jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

Dyrektor

Zbigniew Karpowicz

 

 


 

 

UWAGA!

NIEPOTRZEBNE STRATY WODY!!!

Koniecznie przeczytaj, jak zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie!

więcej


Zasady optymalnej segregacji

Jeśli nie wiesz, gdzie umieścić odpad, który wzbudza Twoje wątpliwości, to skorzystaj z wyszukiwarki odpadów..

więcej


 

 

 

Olsztyn, 26.09.2022 r.

Podpisz petycję, poprzyj park przemysłowy!

Wywalczmy dla naszego miasta pieniądze, niezbędne do jego dalszego rozwoju z Rządowego Funduszu Polski Ład. Uzyskanie 250 milionów złotych przy wkładzie własnym gminy na poziomie 5 mln złotych pozwoliłoby uzbroić w niezbędne...

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Straż Miejska
986

Telefony pozostałych służb

Pogotowie wodno-kanalizacyjne:
994
Pogotowie energetyczne:
991
Pogotowie gazowe:
992

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyszukaj adres

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo