stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

O nas słów kilka

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem budynkami, lokalami użytkowymi i mieszkalnymi będącymi własnością gminy.

W firmie zatrudniamy licencjonowanych zarządców. Oferujemy pełny zakres usług administracyjnych. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę.

więcej


Ochrona Danych Osobowych

w ZLiBK

więcej


 

UWAGA

Olsztyn, 26.04.2021 r.

      Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. z 2020r poz.1320 z późn.  zm.) informujemy, że dzień 4 czerwca 2021r., będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZLiBK, ze względu na Święto Pracy w dniu  1 maja 2021r., przypadające w innym dniu niż niedziela.

Dyrekcja ZLiBK

 


UWAGA

Olsztyn, 5.03.2021 r.

Dot. wydanych warunków montażu wodomierzy

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na terenie naszego kraju informuję, że w przypadku montażu nowych wodomierzy w lokalach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych będą honorowane protokoły montażu wodomierzy sporządzone przez firmy wykonujące ww. prace. Protokoły winny zawierać: datę montażu, pieczątkę i podpis wykonawcy, numery i stany nowych wodomierzy oraz numery i stany zdemontowanych liczników.

Dyrektor ZLiBK


Olsztyn, 26.01.2021 r.

Informacja, w sprawie dopłaty do czynszu

Uprzejmie informuję, że od 5 stycznia 2021r. istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dopłata do czynszu, o której mowa, przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. 

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu, spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wniosek składa się do 31 marca 2021r.,

w Centrum Informacji MOPS w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 61 A

codziennie w godzinach  7:30 - 15:00 poprzez pozostawienie czytelnie wypełnionej
i zakopertowanej korespondencji (z dopiskiem Dział Dodatków Mieszkaniowych
i Stypendiów
) w wystawionej urnie przed salą obsługi.

 

Wniosek może być złożony tylko raz.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „z dopłatą do czynszu”,

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14 marca 2020r. a najemca posiadał przyznany dodatek mieszkaniowy,

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą, jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

Dyrektor

Zbigniew Karpowicz

 


Olsztyn, 26.10.2020 r.

UWAGA!

Szanowni Państwo

z uwagi na wzrost zarażeń na terytorium RP koronawirusem informujemy Państwa o zaprzestaniu  bezpośredniej obsługi Interesantów w naszym Zakładzie.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: zlibk@zlibk.olsztyn.eu

oraz telefonicznie 89 526 28 32.

 

Przepraszamy za utrudnienia.


 

 

UWAGA!

NIEPOTRZEBNE STRATY WODY!!!

Koniecznie przeczytaj, jak zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie!

więcej


SZANOWNI PAŃSTWO

Telefony dyżurne i alarmowe służb konserwacyjnych obsługujących budynki stanowiące mienie Gminy Olsztyn administrowane przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

Usterki i awarie w dni powszednie od godz. 1530 oraz w dni świąteczne należy zgłaszać pod numer Pogotowia Technicznego:

                                         573 080 669

Dotyczy awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej.


Zasady optymalnej segregacji

Jeśli nie wiesz, gdzie umieścić odpad, który wzbudza Twoje wątpliwości, to skorzystaj z wyszukiwarki odpadów..

więcej


 

 

 

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Straż Miejska
986

Telefony pozostałych służb

Pogotowie wodno-kanalizacyjne:
994
Pogotowie energetyczne:
991
Pogotowie gazowe:
992

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyszukaj adres

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo