stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

O nas słów kilka

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem budynkami, lokalami użytkowymi i mieszkalnymi będącymi własnością gminy.

W firmie zatrudniamy licencjonowanych zarządców. Oferujemy pełny zakres usług administracyjnych. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę.

więcej


Ochrona Danych Osobowych

w ZLiBK

więcej


Olsztyn, 20.10.2021 r.

UWAGA

Na podstawie art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm) dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla  pracowników ZLiBK ze względu na pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia 2021 r. przypadającym w innym dniu niż niedziela.

Dyrekcja ZLiBK


Olsztyn, 8.10.2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Telefony dyżurne i alarmowe służb konserwacyjnych obsługujących budynki stanowiące mienie Gminy Olsztyn administrowane przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

Usterki i awarie w dni powszednie od godz. 15:30 oraz w dni świąteczne należy zgłaszać pod numer Pogotowia Technicznego:

89 527 37 71

603 103 134 


Olsztyn, 24.08.2021 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 30.08.2021 r. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych wznawia bezpośrednią obsługę klienta w wyznaczonym do tego miejscu.
Przyjęcia interesantów do Dyrektora ZLiBK odbywać się będą  w każdy poniedziałek od godz 13.30 do godz 15.30, po uprzednim zapisaniu się telefonicznym pod numerem telefonu 89 526 28 32.

Dyrekcja ZLiBK

 


UWAGA

Olsztyn, 5.03.2021 r.

Dot. wydanych warunków montażu wodomierzy

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na terenie naszego kraju informuję, że w przypadku montażu nowych wodomierzy w lokalach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych będą honorowane protokoły montażu wodomierzy sporządzone przez firmy wykonujące ww. prace. Protokoły winny zawierać: datę montażu, pieczątkę i podpis wykonawcy, numery i stany nowych wodomierzy oraz numery i stany zdemontowanych liczników.

Dyrektor ZLiBK


Olsztyn, 26.01.2021 r.

Informacja, w sprawie dopłaty do czynszu

Uprzejmie informuję, że od 5 stycznia 2021r. istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dopłata do czynszu, o której mowa, przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. 

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu, spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wniosek składa się do 31 marca 2021r.,

w Centrum Informacji MOPS w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 61 A

codziennie w godzinach  7:30 - 15:00 poprzez pozostawienie czytelnie wypełnionej
i zakopertowanej korespondencji (z dopiskiem Dział Dodatków Mieszkaniowych
i Stypendiów
) w wystawionej urnie przed salą obsługi.

 

Wniosek może być złożony tylko raz.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „z dopłatą do czynszu”,

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14 marca 2020r. a najemca posiadał przyznany dodatek mieszkaniowy,

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą, jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

Dyrektor

Zbigniew Karpowicz

 

 


 

 

UWAGA!

NIEPOTRZEBNE STRATY WODY!!!

Koniecznie przeczytaj, jak zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie!

więcej


SZANOWNI PAŃSTWO

Telefony dyżurne i alarmowe służb konserwacyjnych obsługujących budynki stanowiące mienie Gminy Olsztyn administrowane przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

Usterki i awarie w dni powszednie od godz. 1530 oraz w dni świąteczne należy zgłaszać pod numer Pogotowia Technicznego:

                                         573 080 669

Dotyczy awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej.


Zasady optymalnej segregacji

Jeśli nie wiesz, gdzie umieścić odpad, który wzbudza Twoje wątpliwości, to skorzystaj z wyszukiwarki odpadów..

więcej


 

 

 

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Straż Miejska
986

Telefony pozostałych służb

Pogotowie wodno-kanalizacyjne:
994
Pogotowie energetyczne:
991
Pogotowie gazowe:
992

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyszukaj adres

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo