stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Lokale mieszkalne i garaże - osoby fizyczne

UWAGA! 

Od 6.11.2018 r. informacji dotyczących sposobu spłaty zadłużenia można uzyskać pod niżej wskazanymi numerami telefonów:


Lokale mieszkalne:
Sekretariat     tel.89-526-28-32
Pokój nr 7     tel.89-526-28-38 lub 89-526-28-48
Pokój nr 9     tel.89-526-28-51
Pokój nr 10   tel.89-526-28-46
Pokój nr 11   tel.89-526-28-47
Pokój nr 12   tel.89-526-28-58


Garaże – osoby fizyczne:
Pokój nr 208     tel.89-526-28-24

Przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 730-1530

Możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie płatności:
Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
  2.  Uchwała Nr XXXIII/548/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
  3. Zarządzenie Nr 12 (375 kB, pdf) Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania windykacyjnego w ZLiBK z siedzibą w Olsztynie

Najemcy mogą wnioskować o rozłożenie długu czynszowego na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.


Aby ubiegać się o rozłożenie długu na raty lub odroczenie płatności, należy zgłosić się do ZLiBK w Olsztynie, ul. Cicha 5 z wnioskiem o udzielenie ulgi (294 kB, pdf) w spłacie należności wskazującym rodzaj ulgi wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku dłużnik dołącza dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o ulgę:

W przypadku wniosku Dłużnika o zawarcie ugody ratalnej na spłatę zadłużenia do 3 rat miesięcznych nie wymaga się złożenia deklaracji i zaświadczeń o dochodach.


Możliwość odpracowania długu.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 243 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczeń niepieniężnych.

Najemcy komunalnych lokali mieszkalnych lub osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego, posiadający zadłużenie czynszowe powyżej 2.000 zł oraz wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania mogą je spłacić w formie świadczeń niepieniężnych np.: wykonując prace porządkowe, drobne prace eksploatacyjne polegające na malowaniu, sprzątaniu, remontach i naprawach w budynkach komunalnych, itp.

Wartość świadczeń niepieniężnych ustala się jako iloczyn rzeczywistego czasu pracy oraz stawki w wysokości 13 zł za godzinę.
Wartość świadczeń niepieniężnych jest zaliczana na najstarsze zaległości pieniężne.
 
Aby odpracować zadłużenie czynszowe, należy zgłosić się do siedziby ZLiBK z dokumentem potwierdzającym tożsamość i złożyć „Wniosek o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych” – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna Nr 243 z 28 czerwca 2018 r. (371 kB, pdf)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo