stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Lokale użytkowe i garaże - podmioty gospodarcze

Informacji dotyczących sposobu spłaty zadłużenia można uzyskać pod numerem telefonu:
89-526-28-24 - pokój nr 208

Przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 730-1530

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

PRZEDSIĘBIORCY
W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności odbywa się w ramach pomocy de minimis.
Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XXXIII/548/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 200 000 EURO, a podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego 100 000 EURO.

Aby ubiegać się o rozłożenie długu na raty lub odroczenie płatności, należy zgłosić się do ZLiBK w Olsztynie, ul. Cicha 5 z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie należności wskazującym rodzaj ulgi wraz z uzasadnieniem


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo